a
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte adipi. Suspendisse ultrices hendrerit a vitae vel a sodales. Ac lectus vel risus suscipit sit amet hendrerit a venenatis.
12, Some Streeet, 12550 New York, USA
(+44) 871.075.0336
ouroffice@crimson.com

Follow us

602 759 155

ul. Skowronków 35, Bielsko-Biała

Pon - Pt 8.00 - 16.00

O nas

Jesteśmy spółką działającą na rynku od 1997 r. Wspólnikami są doradcy podatkowi Ewa Kubiczek i Piotr Kubiczek. Siedziba spółki znajduje się w Bielsku-Białej przy ulicy Skowronków 35. Biuro jest czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Nasza oferta

Prowadzenie w imieniu podatników okreslonych ustawowo ewidencji księgowych, w celu prawidłowego ustalenia zobowiązań podatkowych, to jest:

 

 • ksiąg handlowych,
 • ksiąg przychodów i rozchodów
 • ewidencji przychodów
 • ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • rejestrów podatku VAT.

 

 

 

Prowadzenie dokumentacji kadrowej i płacowej w celu prawidłowego ustalenia wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS, składek na PFRON:

 

 • prowadzenie dokumentacji kadrowej,
 • obliczanie wynagrodzeń pracowników,
 • obliczanie innych składników wynagrodzeń ( wynagrodzenie za czas choroby, zasiłków chorobowych, wynagrodzeń za czas urlopu, wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych , nocnych, itp. ),
 • sporządzanie kart wynagrodzeń pracowników,
 • prowadzenie kartotek zasiłkowych,
 • sporządzanie regulaminów pracy, wynagrodzeń, i regulaminów przyznawania świadczeń socjalnych,

Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do obliczania podatków i opłat lokalnych:

 

 • podatku od nieruchomości,
 • podatku od środków transportowych,
 • opłat za korzystanie ze środowiska,

 

Sporzadzanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdań, do sporządzenia których podmioty gospodarcze są zobowiazane: 

 

 • deklaracje podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych ( CIT, PIT )
 • deklaracje podatku VAT,
 • deklaracje dla ZUS,
 • deklaracje dla PFRON,
 • sporządzanie bilansów i sprawozdań na koniec roku obrachunkowego,
 • sprawozdawczość dla potrzeb GUS w zakresie wynikającym z ustawy o statystyce publicznej,
 • sprawozdawczość dla NBP w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Dewizowe,
 • sprawozdawczość INTRASTAT
 • sporządzanie opini i wyjaśnień z zakresu obowiązujących przepisów podatkowych,
 • optymalizacja obciążeń podatkowych,
 • pozyskiwanie oficjalnych (wiążących organy skarbowe) interpretacji przepisów podatkowych,
 • reprezentowanie podatników przed organami skarbowymi,
 • doradztwo i zastępstwo w postępowaniu podatkowym i kontrolnym,
 • doradztwo i pomoc przy rejestracji podmiotów gospodarczych,
 • rejestracja i reprezentowanie podmiotów zagranicznych jako podatników VAT na terenie RP,
 • analiza zawieranych umów cywilnoprawnych,
 • przeprowadzanie analiz ekonomiczno-finansowych,
 • sporządzanie wniosków kredytowych,
 • sporządzanie miesięcznych bilansów i raportów we wcześniej ustalonej formie,
 • kontrola rozrachunków z dostawcami i odbiorcami, sporządzanie zestawień transakcji nie rozliczonych,
 • windykacja należności (wezwanie do zapłaty, sporządzanie pozwów w postępowaniu nakazowym),
 • istnieje mozliwość zlecenia nam odbioru dokumentów z siedziby podatnika.

Ceny za nasze usługi są negocjowane indywidualnie i zależą od rodzaju prowadzonej księgowości, ilości dokumentów księgowych, ilości zatrudnionych pracowników i rodzaju dodatkowych usług zleconych nam przez podatnika.

Kontakt

Skontaktuj się z nami
ul. Skowronków 35, 43-300 Bielsko-Biała

602 759 155

kontakt@biurodoradcow.pl